Back

Privacy policy

I denne personvernpolitikken vil vi, Keto Diets UAB, firmakode 305493532, registreringsadresse Didžioji g. 18, Vilnius, Litauen, kontoradresse Didžioji g. 18, Vilnius, Litauen (“Selskap”, “vi”, “oss” or “vår”), forklare hvordan vi håndterer dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt, bruker appene våre, kontakter oss gjennom vår offisielle sosiale mediesider eller e-post, og/eller bruker tjenestene våre.
Vær oppmerksom på at i tilfelle du kjøper fysiske varer mens du bruker våre tjenester er, Max Nutrition UAB, firmakode 305420438, registrert adresse Lvovo str. 37-101, Vilnius, Litauen, kontoradresse Didžioji g. 18, Vilnius, Litauen ansvarlig for databehandling med hensyn til akkurat denne tjenesten. I slike tilfeller skal "Selskapet", "vi", "oss" eller "vår" referere til Max Nutrition UAB. I tilfelle du har noen personvernrelaterte spørsmål eller forespørsler tilknyttet fysiske varer kan du kontakte oss via e-post: [email protected]
Vi ber deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkår i denne kunngjøringen når du besøker nettstedet vår første gang.
I denne kunngjøringen finner du svarene på følgende spørsmål:
hvordan vi bruker dataene dine;
når vi gir dine data til andre;
hvor lenge vi lagrer dataene dine;
hva er vår markedsføringspolitikk;
hvilke rettigheter relatert til personopplysninger du besitter;
hvordan vi bruker informasjonskapsler;
andre problemer som du bør ta hensyn til.
I tilfelle spørsmål eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter gitt i denne kunngjøringen kan du sende inn slike henvendelser og forespørsler med midler gitt i Kontakter-seksjonen.
Du kan også kontakte oss angående alle personvernrelaterte problemer via e-post: [email protected]
Alle definisjonene som brukes i denne personvernpolitikken har samme betydning som foreskrevet i Selskapets Generelle Vilkår med mindre annet er uttrykkelig gitt i denne personvernpolitikken. Denne personvernpolitikken utgjør en integrert del av selskapets Generelle Vilkår.
I tilfelle der denne personvernpolitikken blir oversatt til andre språk, og hvis det er forskjeller mellom engelsk versjon og slik oversettelse skal den engelske versjonen ha forrang, med mindre annet er oppgitt.
Hvordan vi bruker dine personopplysninger?
Denne Seksjonen inneholder følgende informasjon:
kategorier av personopplysninger, som vi behandler;
i tilfelle personopplysningene som vi ikke har fått direkte fra deg, kilden og spesifikke kategorier av data;
formålene vi kan behandle dine personopplysninger for; og
juridisk grunnlag for behandlingen.
Vi behandler kontodataene dine (“kontodata”). Kontodataene kan inneholde navn og e-postadresse, telefon nummer og andre data du oppgir mens du registrerer deg, samt kjøpshistorikken. Vi innhenter slike data direkte fra deg. Vi behandler kontodata med det formål å drifte nettstedet vårt, og tilbyr våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller ta skritt på forespørsel for å inngå en slik kontrakt så vel som vår legitime interesse, nemlig overvåking og forbedring av nettstedet og tjenestene våre.
Vi behandler informasjon knyttet til levering av tjenester av oss til deg ("tjenestedata"). Tjenestedataene kan omfatte kontaktinformasjonen din (for eksempel e-postadressen din), bankkonto og transaksjonsdetaljer samt annen informasjon som du gir oss mens du fyller ut de aktuelle spørreskjemaene (slike kan inneholde sensitive personopplysninger, relatert til helsen din, i tilfelle slike data er nødvendige for å tilby den aktuelle tjenesten). Tjenestedataene er behandlet for å levere varer og levere tjenester samt føre korrekt oversikt over disse transaksjonene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller ta skritt, på forespørsel, til å inngå en slik kontrakt og våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomhet. I tilfelle av sensitive personopplysninger, relatert til din helse, er det juridiske grunnlaget for behandling din eksplisitte samtykke.
Vi kan behandle informasjon som du gir oss med det formål å abonnere på e-postmeldingene våre og nyhetsbrev (“meldingsdata”). Meldingsdataene blir behandlet for å sende deg relevante meldinger og nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke. Også, hvis vi allerede har solgt varer eller levert tjenester for deg via vår nettside og/eller apper, og du gjør ingen innvendinger, vi kan også behandle meldingsdata på grunnlag av vår legitim interesse, nemlig søker å opprettholde og forbedre kundeforhold.
Vi kan behandle informasjon relatert til all kommunikasjon som du sender til oss ("korrespondansedata"). Korrespondansedataene kan inkludere kommunikasjonsinnhold og metadata knyttet til kommunikasjonen. Korrespondansedataene behandles med det formål å kommunisere med deg og føre oversikt. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår, og sikrer enhetlig og høy konsultasjonspraksis og for å undersøke tvister mellom deg og våre ansatte.
Vi kan behandle informasjon om din bruk av nettstedet vårt og/eller apper så vel som på enheten din ("enhetsdata") når du surfer på nettstedet vårt eller bruker appene våre. Enhetsdata kan omfatte IP-adresse, geografisk beliggenhet, nettlesertype og versjon, operativsystem, enhetstype, skjermoppløsning og (i tilfelle du samtykker i å dele slikt) din plassering data samt informasjon om bruken av nettstedet og appene våre (dvs. henvisningskilde, besøkstid, sidevisninger) og navigasjonsspor på nettstedet, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din). Vi innhenter slike data ved bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier. Enhetsdata blir behandlet for å forbedre Appene og nettstedet samt å angi standardalternativer. Vi bruker også slike data for å få en bedre forståelse av hvordan du bruker vår nettside og tjenester så vel som for å sikre både nettstedet og appene. Det juridiske grunnlaget for dette behandling er vår legitime interesse, nemlig riktig styring av nettstedet, appene og virksomheten vår.
Vi kan behandle alle dine personopplysninger som er identifisert i denne kunngjøringen der det er nødvendig for etablering, øvelse eller forsvar av juridiske krav, enten i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og påstand om vår juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.
Vi kan behandle noen av dine personopplysninger som er identifisert i denne kunngjøringen der det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko eller innhente profesjonell rådgivning. Det rettslige grunnlaget for dette behandling er våre legitime interesser, nemlig riktig beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.
I tillegg til de spesifikke formålene vi kan behandle dine personopplysninger beskrevet i denne seksjonen, kan vi gjøre det behandler også noen av dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk plikt til som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller en vital fysisk persons vitale interesser.