Back

Privacy policy

I denne personvernerklæringen vil vi, Keto Diets UAB, firmakode 305493532, registreringsadresse Aludariu gt. 3. Vilnius, Litauen, kontoradresse Aludariu gt. 3. Vilnius, Litauen («Selskapet», «vi», «oss» eller «vår»), forklare hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt, bruker våre mobilapper, kontakter oss via våre offisielle sider på sosiale medier eller e-post, og/eller bruker tjenestene våre.

Merk at i tilfelle du kjøper fysiske varer mens du bruker våre tjenester, vil Max Nutrition UAB, firmakode 305420438, med registrert kontor Lvivo gt. 37-101, Vilnius, Litauen, kontoradresse Antakalnio 17, Vilnius, Litauen være ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. I slike tilfeller skal «Selskapet», «vi», «oss» eller «vår» referere til Max Nutrition UAB. Hvis du har personvernrelaterte forespørsler knyttet til fysiske varer kan du kontakte oss på e-post: [email protected].

I denne personvernerklæringen finner du svar på følgende spørsmål:

 1. hvordan vi bruker opplysningene dine;
 2. når gir vi dine opplysninger til andre;
 3. hvor lenge vi lagrer dine opplysninger;
 4. hva er våre retningslinjer for markedsføring;
 5. hvilke rettigheter knyttet til personopplysninger har du;
 6. hvordan vi bruker informasjonskapsler;
 7. andre spørsmål du bør ta hensyn til.

Hvis du har forespørsler, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter beskrevet i denne personvernerklæringen, kan du sende oss en henvendelse ved å bruke metoden beskrevet på våre «Kontakt oss»-nettsider.

Du kan også kontakte Selskapets behandlingsansvarlige for personopplysninger vedrørende alle personvernrelaterte spørsmål via e-post: [email protected].

Alle definisjoner som blir brukt i denne personvernerklæringen skal ha samme betydning som foreskrevet i Selskapets generelle vilkår og betingelser, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen utgjør en integrert del av selskapets generelle vilkår og betingelser.

I det tilfelle denne personvernerklæringen blir oversatt til andre språk, og det er forskjell mellom den engelske originalversjonen og oversettelsen, skal den engelske versjonen gjelde, med mindre annet er angitt.

 1. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?
  1. Dette avsnittet inneholder følgende informasjon:
   1. kategorier av personopplysningene vi behandler;
   2. hvis personopplysningene ikke er innhentet direkte fra deg; informasjon om kilden og spesifikke kategorier av disse opplysningene;
   3. formålene vi kan behandle dine personopplysninger for; og
   4. det juridiske grunnlaget for denne behandlingen.
  2. Vi behandler dine kontaktopplysninger («kontaktopplysninger»). Kontaktopplysningene kan inkludere navn, e-postadresse, telefonnummer og andre opplysninger du oppgir når du registrerer deg, samt kjøpshistorikken din. Vi innhenter slike opplysninger direkte fra deg. Vi behandler kontaktopplysninger med det formål å drifte nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre og for å kommunisere med deg. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine opplysninger er gjennomføringen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller, på din forespørsel, tiltak for å inngå en slik kontrakt, samt vår berettigede interesse, nemlig overvåking og forbedring av vår nettside og tjenester.
  3. Vi behandler informasjon knyttet til levering av tjenester fra oss til deg ("tjenestedata"). Slik tjenestedata kan inkludere kontaktinformasjonen din (for eksempel din e-postadresse), bankkonto- og transaksjonsdetaljer samt annen informasjon du gir oss mens du fyller ut de relevante spørreskjemaene (som kan, i tilfelle slike opplysninger er nødvendige for å yte den relevante tjenesten, inkludere sensitive personopplysninger relatert til helsen din). Tjenestedata behandles for å yte tjenester samt føre korrekte registre over disse transaksjonene. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine opplysninger er gjennomføringen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller, på din forespørsel, tiltak for å inngå en slik kontrakt, samt vår berettigede interesse, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet. Ved tilfeller hvor det er snakk om sensitive personopplysninger relatert til din helse, er det rettslige grunnlaget for behandlingen ditt uttrykkelige samtykke.
  4. Vi kan behandle informasjon som du gir oss med det formål å abonnere på våre e-post- og nyhetsbrev ("meldingsdata"). Meldingsdata behandles for å sende deg relevante informasjon og nyhetsbrev. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke. I tillegg, hvis vi alt har solgt varer eller levert tjenester til deg via vår nettside og/eller apper, og du ikke reserverer deg, kan vi også behandle meldingsdata på grunnlag av vår berettigede interesse, i dette tilfellet å opprettholde og forbedre kundeforholdet.
  5. Vi kan behandle informasjon knyttet til all kommunikasjon som du sender oss ("kommunikasjonsdata"). Kommunikasjonsdata kan inkludere innholdet i- og metadata knyttet til kommunikasjonen. Kommunikasjonsdata behandles med det formål å kommunisere med deg samt journalføring. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre berettigede interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet, sikringen av en enhetlig og høykvalitets konsultasjons-praksis, samt for å undersøke tvister mellom deg og våre ansatte.
  6. Vi kan behandle informasjon om din bruk av nettstedet vårt og/eller appene våre og om enheten din («enhetsdata») når du besøker nettstedet vårt eller bruker appene våre. Enhetsdata kan inkludere IP-adresse, geografisk posisjon, type nettleser og versjon, operativsystem, enhetstype, skjermoppløsning og (i tilfelle du godtar å dele det) dine lokasjonsdata samt informasjon om bevegelsesaktivitet, bruk av nettstedet vårt og apper (dvs. henvisningskilde, besøkslengde, sidevisninger og hvordan du navigerer på nettstedet, samt informasjon om tidspunkt, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din). Vi innhenter slike opplysninger gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier. Enhetsdata behandles for å forbedre appene og nettstedet, samt for å angi standardalternativer. Vi benytter også slike opplysninger for å få en bedre forståelse av hvordan du bruker nettsiden og tjenestene våre, samt for å sikre både nettsiden og appene. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse, nemlig forsvarlig forvaltning av nettstedet, appene og virksomheten vår.
  7. Vi kan behandle alle dine personopplysninger omtalt i denne person der det er nødvendig for å opprette, utøve eller forsvare rettskrav, enten det er i rettssaker eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre berettigede interesser, nemlig å beskytte og hevde våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.
  8. Vi kan behandle alle dine personopplysninger omtalt i denne personvernerklæringen der det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer eller innhente profesjonelle råd. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre berettigede interesser, nemlig forsvarlig beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.
  9. I tillegg til de spesifikke formålene angitt i dette avsnittet vedrørende hvordan vi kan behandle dine personopplysninger, kan vi også behandle noen av dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.
  10. Vi vil informere deg hvis det skjer endringer i formålet eller det juridiske grunnlaget for aktiviteter knyttet til databehandling slik angitt i dette avsnittet. Hvis ditt samtykke var det juridiske grunnlaget for databehandling, vil vi innhente det på nytt.
  11. Noen ganger kan vi samle, anonymisere eller avidentifisere dine personopplysninger på en slik måte at de ikke med rimelighet kan brukes til å identifisere deg. Slike opplysninger anses ikke lengre som personlige. Vi kan bruke slike opplysninger uten begrensninger på noen måte der det er tillatt ved lov, inkludert, men ikke begrenset til, å dele slike data med våre partnere eller forskningsinstitusjoner, dele i artikler, blogginnlegg og vitenskapelige publikasjoner, aggregert statistikk om visse aktiviteter eller symptomer fra data som samles inn for å hjelpe med å identifisere mønstre på tvers av brukere og evaluere eller endre tjenestene våre.
  12. Vi følger prinsippet om dataminimering: personopplysninger som behandles skal være tilstrekkelig, relevant og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålene opplysningene behandles for.
  13. Personopplysninger lagres enten på servere til selskapet eller våre leverandører, som er bundet av spesifikke kontraktsbestemmelser vedrørende behandling av personopplysninger samt av konfidensialitetsforpliktelser.
  14. Vi bruker en rekke tekniske og organisatoriske midler for å beskytte dine personopplysninger. Organisatoriske sikkerhetstiltak inkluderer å begrense tilgangen utelukkende til autorisert personell med et legitimt behov for tilgang til personopplysninger, signering av konfidensialitetsavtaler, arrangere opplæring, lage og implementere relevante retningslinjer og prosedyrer. Tekniske tiltak inkluderer hensiktsmessige tiltak for å håndtere nettsikkerhet, risiko for tap av data, endring av data eller uautorisert tilgang, implementering av tilgangskontroll og autentiseringsverktøy, sikring av fysisk sikkerhet osv.
 2. Når utleverer vi dine opplysninger til andre?
  1. Vi kan utlevere dine personopplysninger til ethvert medlem av vårt konsern (inkludert våre datterselskaper, vårt ultimate holdingselskap og alle dets datterselskaper) i den grad det er rimelig nødvendig for formålene angitt i denne personvernerklæringen. Dette kan omfatte interne administrasjonsformål samt levering/deling av IT-, betalings- eller markedsføringstjenester eller datasentre i konsernet.
  2. Avhengig av betalingsmetoden du har valgt, kan dine personopplysninger bli utlevert til og behandlet av vårt konsernselskap KARMA PROCESSING INCORPORATED, firmakode 7138602, registrert adresse 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex, kontoradresse 1000 West Street, Suite 1200, Wilmington, Delaware, 1980, e-post: [email protected] så langt det er rimelig nødvendig for formålet med innhente, behandle og administrere betalinger for tjenestene.
  3. Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og/eller profesjonelle rådgivere i den grad det er rimelig nødvendig for formålet med å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer, innhente profesjonell rådgivning eller opprette, utøve eller forsvare rettskrav, enten i rettssaker eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.
  4. Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre tjenesteleverandører av anti-svindel-, risiko- og compliance tjenester, i den grad det er rimelig nødvendig for formålet med å beskytte dine personopplysninger samt oppfylle våre juridiske forpliktelser.
  5. Vi kan dele dine personopplysninger med våre leverandører av betalingstjenester. Vi deler tjenestedata med leverandører av betalingstjenester kun i den grad det er nødvendig for å behandle dine betalingene, overføre midler og behandle klager og forespørsler knyttet til slike betalinger og overføringer.
  6. For å kunne tilby deg å betale med Klarnas betalingsmetoder, kan vi i utsjekk-prosessen utlevere dine personopplysninger i form av kontakt- og bestillingsdetaljer til Klarna, slik at Klarna kan vurdere hvorvidt du kvalifiserer for deres betalingsmetoder og slik at Klarna kan tilpasse en betalingsmetode for deg. Personlige opplysninger som overføres behandles i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.
  7. Vi kan utlevere dine dine personopplysninger til andre tjenesteleverandører i den grad det er rimelig nødvendig for å levere tjenester (inkludert leverandører av servere og vedlikehold av disse, leverandører av e-posttjenester, tjenesteleverandører som leverer tjenester knyttet til dataanalyse eller markedsføring, callsentre, kundeundersøkelser og markedsundersøkelser). Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å sikre at våre underleverandører implementerer korrekte organisatoriske og tekniske tiltak for å opprettholde sikkerheten og personvernet til dine personopplysninger.
  8. I tillegg til de spesifikke tilfeller av utlevering av personopplysninger som er nevnt i dette avsnittet, kan vi utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.
  9. Personer omtalt i dette avsnittet kan være etablert utenfor Republikken Litauen, Den europeiske union og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Hvis vi overfører dine personopplysninger til slike personer, vil vi ta alle nødvendige, og i tilfelle det er en rettslig sak - angitte tiltak, for å sikre at ditt personvern forblir forsvarlig sikret. I tilfeller hvor det anses som hensiktsmessig, inkluderer dette signering av standard kontraktuelle klausuler for overføring av opplysninger. For mer informasjon vedrørende passende sikkerhetstiltak kan du kontakte oss via e-post: [email protected].
 3. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
  1. Dine personopplysninger skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for det formålet som vi behandler de for. De skal uansett ikke oppbevares lenger enn:
   1. kontaktopplysninger skal ikke oppbevares lengre enn 5 (fem) år etter siste kontooppdatering;
   2. tjenestedata skal ikke oppbevares lengre enn 5 (fem) år etter at levering av tjenester til deg er avsluttet;
   3. meldingsdata skal ikke oppbevares lengre enn 2 (to) år etter at samtykke er gitt eller, hvis meldingsdata blir sendt til nåværende kunder for å opprettholde og forbedre kundeforhold, i ikke lenger enn 2 (to) år etter at leveringen av de respektive tjenestene er avsluttet, med mindre du trekker tilbake ditt samtykke før denne tid eller protesterer mot behandlingen av opplysningene;
   4. kommunikasjonsdata skal ikke oppbevares lengre enn 6 (seks) måneder etter endt kommunikasjon.
  2. I enkelte tilfeller vil det ikke være mulig for oss å spesifisere på forhånd hvor lenge dine personopplysninger vil oppbevares. Dvs. enhetsdata vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for de relevante behandlingsformålene.
  3. Når gjeldende oppbevaringsperiode er avsluttet, eller på din forespørsel, blir personopplysninger destruert ved bruk av overskriving eller fysisk destruksjon (når det er aktuelt).
  4. Uavhengig av andre bestemmelser i dette avsnittet, kan vi lagre dine personopplysninger der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.
 4. Markedskommunikasjon
  1. Hvis du samtykker kontakter vi deg via e-post eller telefon for å sende deg relevant informasjon. I tillegg, hvis vi har levert tjenester til deg og du ikke reserverer deg, vil vi sende deg informasjon om produkter og tjenester til våre Selskaper og medlemmer av vårt konsern, inkludert annen informasjon relatert til dette enten via e-post eller telefon, når slik kontaktinformasjon er gitt oss av deg.
  2. Når du kontakter deg på telefon slik angitt i avsnitt 4.1. ovenfor, vil SMS/tekstmeldinger fra oss mottas gjennom din leverandør av mobilabonnement til mobilnummeret du oppga. SMS/tekstmeldinger kan sendes ved hjelp av systemer for automatisk oppringing eller annen teknologi. Hyppighet av meldinger varierer. Standard meldings- og datatakster kan påløpe.
  3. Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedskommunikasjon. Det kan gjøres ved å benytte korrekt lenke i markedsføringskommunikasjon du mottar fra oss, eller du kan kontakte oss via midler angitt på nettstedet vårt. Hvis du mottar markedsføring via både e-post og telefon, på grunnlaget angitt i avsnitt 4.1. ovenfor, og du ikke ønsker å motta markedsføring via disse kanalene, må du avmelde deg fra slik kommunikasjon på hver enkelt kommunikasjonskanal separat. Dette gjøres ved å benytte korrekt korrekt lenke i markedsføringskommunikasjon du mottar fra oss, eller kontakte oss via midler angitt på nettstedet vårt.
  4. Når du har foretatt en av de ovennevnte handlingene oppdaterer vi profilen din for å sikre at du ikke mottar markedskommunikasjon fra oss i fremtiden.
  5. Bemerk deg at siden våre forretningsaktiviteter utgjør et nettverk av nært beslektede tjenester, kan det ta noen dager før alle systemer er oppdatert. Du kan derfor risikere å motta markedskommunikasjon mens vi behandler forespørselen din.
  6. Avmelding og reservasjon av markedsføringskommunikasjonen vil ikke hindre deg i å motta kommunikasjon direkte knyttet til levering av tjenester.
 5. Dine personvernrettigheter
  1. I dette avsnittet oppsummerer vi rettighetene du har under gjeldende databeskyttelseslover. Enkelte rettighetene er komplekse og derfor gir vi deg kun hovedaspektene ved slike rettigheter. Som følge av dette anbefaler vi at du leser de relevante lovene (først og fremst den generelle databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679) og veiledning fra tilsynsmyndighetene for en fullstendig forklaring av disse rettighetene.
  2. Dine hovedrettigheter etter databeskyttelsesloven er følgende:
   1. rett til innsyn til opplysninger;
   2. rett til å få rettet opplysninger;
   3. rett til å få slettet dine personopplysninger;
   4. rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger;
   5. rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger;
   6. rett til dataportabilitet;
   7. rett til å klage til en tilsynsmyndighet;
   8. rett til å trekke tilbake samtykke; og
   9. rett til å be om ikke å bli underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering.
  3. Retten til innsyn til opplysninger. Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger og, hvis vi gjør det, har du rett til å få innsyn til personopplysningene og visse tilleggsopplysninger. Tilleggsopplysninger inkluderer beskrivelse av formålene med behandlingen, hvilke personopplysninger det gjelder og info om mottakerne av personopplysningene. Forutsatt at det ikke påvirker andres rettigheter og friheter, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger. Du vil få det første eksemplaret gratis, men ytterligere kopier kan bli underlagt et rimelig gebyr.
  4. Rett til å få rettet opplysninger. Du har rett til å få korrigert eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg og, hensyntatt formålene med behandlingen, å få fullført eventuelle ufullstendige personopplysninger.
  5. I visse tilfeller har du rett til å få slettet dine personopplysninger. Disse omstendighetene inkluderer tilfeller hvor: (i) personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for eller på annen måte behandlet for; (ii) du trekker tilbake ditt samtykke til samtykkebasert behandling, og det ikke eksisterer andre rettslige grunnlag for å behandle dine opplysninger; (iii) du benytter deg av retten til å protesterer mot behandlingen i henhold til visse regler i gjeldende databeskyttelseslover; (iv) behandlingen er ment for direkte markedsføringsformål; eller (v) personopplysningene er ulovlig behandlet. Det finnes imidlertid unntak fra retten til sletting. Slike unntak inkluderer når behandling er nødvendig: (i) for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet; (ii) for å overholde vår rettslige forpliktelse; eller (iii) for oppretting, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
  6. I enkelte tilfeller har du rett til å begrense vår behandling av dine personopplysninger. Disse omstendighetene inkluderer tilfeller hvor: (i) du bestrider riktigheten av personopplysningene; (ii) behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting; (iii) vi har ikke lenger behov for dine personopplysninger for formålene med behandlingen, men du har behov for personopplysningene for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav; og (iv) du har protestert mot behandlingen og i påvente av bekreftelsen av din protest. I tilfeller hvor behandlingen har blitt begrenset på et slikt grunnlag, kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger, men vi vil kun viderebehandle slike data på en av følgende måter: (i) med ditt samtykke; (ii) for opprettelse, utøvelse eller forsvar av rettslige krav; (iii) for å beskytte rettighetene til en annen person; eller (iv) på bakgrunn av viktige offentlige interesser.
  7. Du har rett til å protestere mot at vi behandler dine personopplysninger med bakgrunn i din unike situasjon, men kun i den grad det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: Utførelsen av en oppgave som utføres i offentlighetens interesse eller for formålet med berettigede interesser opprettholdt av oss eller av en tredjepart. Hvis du legger inn en slik protest vil vi slutte å behandle din personopplysninger, med mindre vi kan fremlegge overbevisende, berettigede grunnlag for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav.
  8. Du har rett til å protestere mot at vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføringsformål). Hvis du legger inn en slik protest vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for dette formålet.
  9. Du har rett til å protestere mot at vi behandler dine personopplysninger for formål knytte til vitenskapelig eller historiske forskning, eller for statistiske formål med bakgrunn i din unike situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave som utføres i offentlighetens interesse.
  10. Retten til dataportabilitet. I den grad det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er:
   1. samtykke; eller
   2. oppfyllelse av en kontrakt eller tiltak som tas på din forespørsel, før du inngår en kontrakt, nødvendige for å kunne inngå kontrakten, har du rett til å motta dine personopplysninger fra oss i et strukturert, mye brukt og maskinlesbart format. Denne rettigheten gjelder imidlertid ikke i tilfeller hvor den kan ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.
  11. Hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger bryter databeskyttelseslover, har du en juridisk rettighet til å sende inn klage til en tilsynsmyndighet ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre det i EU-medlemsstaten der du har ditt vanlige opphold, arbeidsstedet eller stedet for den påståtte overtredelsen. Databehandlingen vår overvåkes av State Data Protection Inspectorate i Republikken Litauen, registrert kontor på L. Sapiegos St. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt
  12. I tilfelle det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst. Tilbaketrekking vil ikke ha effekt på lovligheten av behandlingen før tilbaketrekningen.
  13. Du har rett til å be om å ikke bli gjenstand for avgjørelser basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir rettslige virkninger for deg eller på lignende måte påvirker deg betydelig. Det er imidlertid unntak fra denne retten. Unntak inkluderer når avgjørelsen: (i) er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt mellom deg og oss; (ii) er autorisert av EU- eller en EU-medlems lovgivning som vi er underlagt og som også fastsetter passende tiltak for å ivareta dine rettigheter og friheter og berettigede interesser; (iii) er basert på ditt eksplisitte samtykke.
  14. I tillegg til spesifikke tiltak nevnt i dette avsnittet eller på nettstedet, kan du også utøve noen av rettighetene som er angitt her ved å kontakte oss på e-post: [email protected]. Vi forplikter oss til å besvare slike henvendelser innen én måned etter at de er mottatt. Responstiden kan forlenges med to måneder for komplekse saker eller flere forespørsler. Vi vil informere deg hvis en slik forlengelse er nødvendig.
 6. Om informasjonskapsler
  1. Først gang du besøker nettstedet vårt vil vi be deg om ditt samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen.
  2. Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder identifikator som sendes av en webserver til nettleseren din og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.
  3. Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke noe informasjon som kan identifiserer en bruker personlig. Men personlig informasjon som vi lagrer om deg kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.
 7. Informasjonskapsler vi bruker
  1. På nettstedet bruker vi informasjonskapsler av tre hovedtyper til følgende formål:
   1. Nødvendige informasjonskapsler – brukes for å sikre korrekt ytelse av nettstedet, sikkerhet for kunder og deres data, levering av høykvalitets tjenester;
   2. Funksjonelle informasjonskapsler – brukes til å forbedre nettstedets brukeropplevelse, analysere bruken av systemet og i samsvar med dette forbedre tjenesteleveransen;
   3. informasjonskapsler for annonsering – brukes til å observere brukeradferd på nettet og optimalisere markedsføringskampanjer i henhold til slik informasjon.
 8. Informasjonskapsler brukt av våre tjenesteleverandører
  1. Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.
  2. Vi bruker:
   1. Google Analytics-informasjonskapsler for å observere trafikken på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å oppdage feil på nettstedet samt måle båndbredde på nettstedet. Du kan se personvernerklæringen til Google Analytics her;
   2. Youtube-informasjonskapsler for å vise innhold fra YouTube på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss å opprettholde integritet og skape et informativt og dynamisk nettsted. Du kan se personvernerklæringen til Youtube her;
   3. Twitter-informasjonskapsler for å vise innhold fra Twitter på nettstedet. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss å opprettholde integritet og skape et informativt og dynamisk nettsted. Du kan se personvernerklæringen til Twitter her;
   4. Google Maps-informasjonskapsler for å, hvis brukeren tillater det, fastsette brukerens posisjon. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å tilpasse nettstedsinnstillingene i henhold til brukerens posisjon, og forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Du kan se personvernerklæringen til Google Maps her;
   5. Doubleclick-informasjonskapsler for å kontrollere annonsevisning til brukerne våre. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss å skille ut brukere som allerede bruker tjenestene våre, og redusere eller slutte å vise annonsene våre til slike brukere. Du kan se personvernerklæringen til Doubleclick her;
   6. Facebook-informasjonskapsler for å administrere visningen av annonser til brukerne våre. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss å skille ut brukere som allerede bruker tjenestene våre, og redusere eller slutte å vise annonsene våre til slike brukere. Du kan se personvernerklæringen til Facebook her;
   7. Google Tag Manager-informasjonskapsler for å kontrollere informasjonskapsler for annonsering. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å distribuere annonser til brukerne på riktig måte. Du kan se personvernerklæringen til Google Tag Manager her;
   8. Hotjar-informasjonskapsler for å observere hvordan brukere navigerer nettstedet vårt. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet hjelper oss med å observere ytelsen til nettstedet og analysere hvordan vi kan forbedre nettstedet vårt. Du kan se personvernerklæringen til Hotjar her;
   9. Visual Website Optimiser-informasjonskapsler brukes til å samle inn informasjon om hvordan besøkende samhandler med sidene på nettstedet. Du kan se personvernerklæringen til Visual Website Optimizer her.
 9. Hvordan administrere informasjonskapsler?
  1. De fleste nettlesere vil gi deg muligheten til å takke nei til å akseptere informasjonskapsler samt slette informasjonskapsler. Hvordan dette gjøres varierer fra nettleser til nettleser og fra versjon til versjon. Du kan få oppdatert informasjon om blokkering og sletting av informasjonskapsler via informasjon på nettstedet til den aktuelle nettleseren, for eksempel Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.
  2. Blokkering av alle informasjonskapsler vil kunne påvirke brukervennligheten til mange nettsteder.
  3. Hvis du blokkerer informasjonskapsler vil du ikke kunne bruke en del av funksjonene på nettstedet vårt.
 10. Tredjeparts nettsider

  På nettsiden kan du finne lenker til og fra sider vi samarbeider med, informasjonskilder og nettsider for relaterte parter. Vær oppmerksom på at slike tredjeparts nettsider har sine egne retningslinjer for personvern og vi tar ikke noe ansvar for slike retningslinjer for personvern. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med personvernerklæringen for slike nettsider før du gir fra deg personopplysninger.

 11. Barns personopplysninger
  1. Vår nettside og våre tjenester er rettet mot personer over 18 år.
  2. Hvis vi har skjellig grunn til å tro at vi besitter personopplysninger i vår database til en person under denne alderen, og uten samtykke fra foresatte, vil vi slette disse personopplysningene.
 12. California Privacy Addendum

  Hvis du er en kunde fra California eller er bosatt i California, kan du ha - i tillegg til informasjonen gitt i denne personvernerklæringen - ekstra rettigheter og informasjon gitt deg i henhold til California Consumer Privacy Act:

  1. Vi vil aldri bevisst selge personlig informasjon eller dele slik informasjon med tredjeparter for direkte markedsføringsformål. Hvis vi skulle gjøre det i fremtiden vil du bli varslet og ha rett til å reservere deg mot «salg» av personlig informasjon;
  2. Vi vil oppbevare, bruke eller gi personlig informasjon vi samler inn eller behandler på dine vegne kun for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi vil varsle deg hvis dette endres.
  3. Du har rett til å ikke bli utsatt for diskriminering hvis du utøver noen av dine rettigheter.

  Vi gjenkjenner eller svarer for øyeblikket ikke på nettleserinitierte Do Not Track-signaler. Instruksjoner for å aktivere for følgende nettlesere er her: Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari, Opera.

 13. Oppdatere dine opplysninger

  Gi oss beskjed hvis personopplysningene vi har om deg må rettes eller oppdateres.

 14. Endringer i personvernerklæringen

  Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli publisert på nettstedet. Ved større endringer kan vi informere deg via e-post eller på andre måter som vi anser som mest passende i et bestemt tilfelle.

Sist endret 30.08.2022.